Source Sans Pro

Fonten Source Sans Pro skal brukes i all markedsføring for Powel.

Source Sans er en moderne Sans Serif som er gratis, web-safe og fleksibel. Den er tilgjengelig for nedlastning og synkronisering både på Google fonts og Adobe fonts.

Se hele skrifttypen på google-fonts.

Vekter og typografisk-hierarki

For å underbygge Powels rene og miljøvennlige verdier, skal typografi settes opp på en måte som gir lette og lyse tekstflater.

ExtraLight:
Tittel og hovedoverskrift

Light:
Brødtekst

Regular:
Ingress

Italic:
Bildetekst

SemiBold:
Vignetter, underoverskrift og navigasjonsstier.

Italic av alle vektene kan brukes til utheving, men kan også benyttes i f.eks infobokser og sitater.

Linjeavstander:
Brødtekst, underoverskrift og ingress har en linjeavstand som er 130 % av tekststørrelse. Bildetekster og vignetter/stier settes med 120 % linjeavstand (standard). Overskrifters linjeavstand beregnes med 115 %.