Konseptuell beskrivelse av foto

Innhold og uttrykk i bilder styrker det etterlatte inntrykket av Powel. Sammen med logo, fargevalg og typografi formidler bildene fortellingen om hvem Powel er. Vi bruker i størst mulig grad ekte mennesker i autentiske situasjoner, og unngår generiske bilder.

Bilder som brukes i markedsføring bør inneholde elementer som er relevant for avdelingen eller budskapet som skal kommuniseres. Bilder tatt utendørs bør inkludere nordiske naturelementer. Heller grantrær enn palmer, heller fjord enn strand etc. Bilder tatt innendørs bør inneholde mennesker i arbeid eller aktivitet. Menneskene bør være flerkulturelle og ha en god kjønnsbalanse, men interiøret bør se nordisk ut. f.eks: kafé med moderne skandinavisk design-møbler, fabrikk med skandinaviske skilt og merkinger.

Det er viktig at bildene er troverdige. Overlegg og kollasjer med andre bilder vil svekke troverdigheten. Bildene skal i hovedsak kommunisere en stemning og invitere til videre lesning.

Eksempel:
Hvis det er viktig å kommunisere noe om vindmøller, og bildet ikke inneholder dette, bør det stå noe om vindmøller i teksten.

Noen eksempler på hva foto for hver enkelt avdeling kan/bør inneholde:

Environment:
Natur, mennesker, samfunn

Smart Energy:
Natur, fornybar energi, vindkraft, vannkraft,
solceller, trading

Asset Performance:
Natur, mennesker, kraftlinjer, grafer og data

Construction:
Veier, tuneller, byggeprosjekt vei, natur, maskiner, mennesker i arbeid

Teknisk beskrivelse

Bildene som brukes i Powels markedsføring skal fremstå som lyse og klare
med naturlige farger.

Det er tre bildekategorier: Portrett, helfigur og landskap. Alle skal eksponeres normalt og ha naturlige farger som ikke er over-saturert. Portrett- og helfigurbilder bør ha uklar bakgrunn og mest mulig fokus på modellen.

For at bildene skal kunne brukes på alle flater og skjermformater, bør man ta hensyn til at bildene skal kunne beskjæres ned til et kvadrat. Det vil si at man må ha tilstrekkelig plass over hodet og på sidene av eventuelle modeller eller fokusområder, slik at bildet kan beskjæres uten problem.


Teknisk Fremgangsmåte

Bildene som brukes i Powels markedsføring skal fremstå som lyse og klare
med naturlige farger.

Det er tre bildekategorier: Portrett, helfigur og landskap. Alle skal eksponeres normalt og ha naturlige farger som ikke er over-saturert. Portrett- og helfigurbilder bør ha uklar bakgrunn og mest mulig fokus på modellen.

For at bildene skal kunne brukes på alle flater og skjermformater, bør man ta hensyn til at bildene skal kunne beskjæres ned til et kvadrat. Det vil si at man må ha tilstrekkelig plass over hodet og på sidene av eventuelle modeller eller fokusområder, slik at bildet kan beskjæres uten problem.

01

02

1: Normaleksponert bilde med normal hvitbalanse. 2: Bilde etter justering. Høylys dempes og skygger lysnes.