Merkevarefortelling

I Powel lever mer enn 50 år med solid fagkunnskap, skaperglede og vilje til å digitalisere samfunnskritisk infrastruktur. Helt fra Powels fremsynte gründere leverte den første digitale løsningen for dokumentasjon av strømnett i 1985 (på tape!), har vi fortsatt med å forenkle komplekse strukturer og data slik at de blir verdifulle, tilgjengelige og forståelige for stadig nye brukergrupper.

Felles for alle Powels kunder, er at de har kritiske samfunnsoppdrag. Det er de som sørger for et optimalt kraftmarked, trygt drikkevann, strøm i stikkontakten, lys og varme i hus og hjem, og trygg ferdsel i vår felles infrastruktur blant veier, parker og landskap. For å nevne noe.

I Powel er vi stolt og ydmyk over å ta del i dette oppdraget. Gjennom å samarbeide tett med engasjerte kunder, har vi bevist at våre løsninger bidrar til verdiskapende, bærekraftig og sikker samfunnsutvikling. Vi er trygge på at vår unike kombinasjon av teknologiforståelse, domenekunnskap og brukerinnsikt gjør oss i stand til å gjøre det andre drømmer eller snakker om.

Med oppriktig omtanke for hver og én som bruker en Powel-løsning, skaper vi riktig løsning til rett jobb – til rett bruker. Vi kobler mennesker til informasjon og sørger for at ting snakker sammen – på menneskenes premisser.

Powels videre eksistens og ambisjon er forankret i vår evne og vilje til å bidra til bærekraftig vekst og utvikling for våre kunder og de samfunnene de betjener verden over. Vi vet at dette forutsetter at vi viderefører vågemotet og ambisjonene som etablerte Powel, samtidig som vi utnytter hele bredden i vår erfaring til å se nye muligheter og være en veiviser for kunder og bransje i stadig flere deler av verden. Det er derfor vi sier «Software for sustainable growth» – for samfunn, for mennesker og for næringsliv.

Vår hensikt, metode og virkning

Powels hensikt, metode og virkning uttrykker kort og enkelt hva vi ønsker å oppnå, hvordan vi vil gjøre det, og hvilken virkning dette har på verden. Disse tre aksene forplikter oss, og hjelper oss til å ta fram de rette fortellingene, bildene og poengene i vår kommunikasjon med markedet.

Hensikt

Vi jobber for bærekraftige samfunn ved å legge til rette for at tjenestetilbydere innenfor energi og kritisk infrastruktur optimaliserer og utnytter ressursene sine fullt ut.

Metode

Unikt kundesamarbeid i samspill med mer enn 50 år med IT- og domenekunnskap, gjør at vi kan tilby programvare og tjenester som snur kompleksitet til innsikt, forståelse og kundeverdi.

Virkning

Med Powels løsninger bidrar våre kunder til mer bærekraftige samfunn, hvor alle har tilgang på de tjenestene de trenger for å føle seg trygge, informerte og inkluderte.

Vårt slagord (tagline)

Slagordet vårt uttrykker kjernen i virksomheten vår, og det er gyldig på tvers av alle våre forretningsområder.

Software for sustainable growth

Slagordet uttrykker spesifikt at vi er et programvarehus, og at den grunnleggende verdien av våre løsninger er bærekraftig vekst.

Bærekraftig vekst handler om at vi hjelper samfunn til å spare ressurser, utvikle seg og vokse på en måte som er bærekraftig og miljømessig fornuftig. Samtidig handler det om at vi hjelper våre kunder til å bli finansielt og forretningsmessig robuste og bærekraftige ved å tilby løsninger og tjenester som effektiviserer, sparer ressurser og styrker markedsomdømmet. Bærekraftig vekst er altså i kjernen av hva Powel tilbyr kunder og samfunn.

Bruk av slagord

Retningslinjer for bruk av slagord.  Når og hvordan skal slagord brukes? Kan det stå alene, eller alltid sammen med Powel-logo? Er det lov med oversatte varianter, eller kun engelsk? Osv.